808, 2020

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

8 Αυγούστου, 2020|0 Comments

Στη σελίδα https://physio.upatras.gr/proptixiaka/pr_eksetastikis/ μπορείτε να δείτε τα προγράμματα εξεταστικής όπως αυτά εγκρίθηκαν στην 16η/4-8-2020 ΓΣ του Τμήματος.

1905, 2020

Aνακοίνωση για τους Φοιτητές που Δεν Έχουν Ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση Λόγω Αναστολής της σε Συνθήκες Covid19

19 Μαΐου, 2020|0 Comments

Οι φοιτητές/τριες των οποίων η Πρακτική άσκηση ανεστάλη με βάση τις Υπουργικές αποφάσεις (για όσους φοιτητές-τριες υπολείπονταν πάνω από 25 ΠΑ και δεν πραγματοποίησαν εργασίας κάλυψης αυτού του χρόνου ΠΑ) , θα πρέπει για

1905, 2020

Aνακοίνωση για τους Φοιτητές που Δεν Έχουν Ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση Λόγω Αναστολής της σε Συνθήκες Covid19

Οι φοιτητές/τριες των οποίων η Πρακτική άσκηση ανεστάλη με βάση τις Υπουργικές αποφάσεις (για όσους φοιτητές-τριες υπολείπονταν πάνω από 25 ΠΑ και δεν πραγματοποίησαν εργασίας κάλυψης αυτού του χρόνου ΠΑ) , θα πρέπει για να συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο χρόνο της Π.Α, να συμπληρώσουν (σε συνεργασία με τους φορείς ΠΑ) και να υπογράψουν (αυτοί και οι Φορείς ΠΑ) την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ