Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (κανονισμός Παν/μίου Πατρών άρθρο 45 (ΦΕΚ 3899/25.10.2019τ. Β΄) όπου αναφέρεται ότι, με απόφαση της Συνέλευσης κάθε Τμήματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών στα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδ. έτους και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου.
Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπ/ση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα για την πρόοδο και επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει αποφασιστεί ομόφωνα από τη Συνέλευση του Τμήματος ο ορισμός Συμβούλου εξαμήνου αλλά και σύμβουλοι για διάφορα θέματα όπως είναι η Πρακτική Άσκηση, η Πτυχιακή Εργασία, Erasmus, υπεύθυνοι κλινικών 

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ πατήστε εδώ

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος

Τελευταία Ενημέρωση: 5/03/24