Όλα τα μέλη του τμήματός μας και πληροφορίες για τα μαθήματα και τη διαθεσιμότητα τους (σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ανακοίνωση).

2023-09-04T10:04:38+03:00

Τσέπης Ηλίας

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής ΠΜΣ “Θεραπευτική Άσκηση”