Όλα τα μέλη του τμήματός μας και πληροφορίες για τα μαθήματα και τη διαθεσιμότητα τους (σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ανακοίνωση).

2022-10-06T09:20:43+00:00

Τσέπης Ηλίας

Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Διευθυντής ΠΜΣ “Θεραπευτική Άσκηση”

2022-11-23T08:57:56+00:00

Σκάρπας Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων & Αναγεννητικής Ιατρικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Διδάσκων-Καθηγητής Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου