Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

σύμφωνα με τις οδηγίες και τη διαδικασία της εξεταστικής του Ιουνίου-Ιουλίου 2021

Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακού προγράμματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου
Πρόγραμμα Εξετάσεων Φοιτητών Πρώην ΤΕΙ ΔΕ
Πρόγραμμα Εξεταστικής – Εξομοίωσης Πτυχίου
Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020
Πρόγραμμα πρώην Φοιτητών Οπτικής