Πρόγραμμα Εξετάσεων Πρωτοετών Φοιτητών
Πρόγραμμα Εξετάσεων Φοιτητών Πρώην ΤΕΙ ΔΕ
Πρόγραμμα Εξεταστικής – Εξομοίωσης Πτυχίου
Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020
Πρόγραμμα πρώην Φοιτητών Οπτικής