Καλούμε τους κάτωθι προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός μας  στην τελετή ορκωμοσίας, την Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου  2023 και 9:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ                 ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
   
1105094 1075989 2758 826
1105093 1075987 2734 791
1105092 1075986 2723 772
1105090 1075985 2709 147
1105089 1075983 2694
1105088 1075976 2670
1105087 1075975 2619
1105085 1075971 2601
1098484 1075969 2600
1098441 1075964 2585
1098436 1075963 2552
1080389 1075961 2528
1080388 1075946 2526
1078816 1075942 2407
1078812 1075934 2359
1078370 1075925 2259
1078368 1075918 2208
1078112 1075917 1813
1076031 1075914 1752
1076027 1075913 1534
1076024 1075911 1229
1076020 1075907 1218
1076019 1075904
1076010 1075903
1076007 1075901
1076006 1075899
1076002 1075897
1075999 1075894
1075998 1069481
1075994

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το  πτυχίο  ή  το  δίπλωμα  απονέμεται  σε  δημόσια  τελετή  ορκωμοσίας  και  απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των  Πανεπιστημιακών Αρχών (Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων Σχολών, Προέδρων Τμημάτων ή εκπροσώπων τους), οι οποίοι συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Ιδρύματος.

Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών των Τμημάτων που εδρεύουν στην Πάτρα είναι το Αμφιθέατρο  Ι-1  του  Συνεδριακού  και  Πολιτιστικού  Κέντρου  του  Πανεπιστημίου  Πατρών http://www.confer.upatras.gr/index.php

  Το κείμενο του όρκου των προπτυχιακών αποφοίτων, χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος. Όσοι/-ες εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της συνειδήσεώς των.

Η επίδοση των πτυχίων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά.

Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και  φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.) στο χώρο  διεξαγωγής των τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο της  Πανεπιστημιούπολης.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι, οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των τελετών λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων επισκεπτών από διαπιστευμένους φωτογράφους, εικονολήπτες. Με τη συμμετοχή σας στις τελετές δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας/ήχου και συναινείτε σε αυτήν. Όποιος ή όποια δεν αποδέχεται την πιθανότητα να φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί, παρακαλούμε να το δηλώσει στο (panen@upatras.gr), προκειμένου να κατευθυνθεί σε θέσεις εκτός εμβέλειας της φωτογράφησης ή της βιντεοσκόπησης. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Πληροφορίες σχετικά με την  Προστασία  Προσωπικών  Δεδομένων  μπορείτε  να  αναζητήσετε  στο  σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/privacy-policy/ ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@upatras.gr).

Οι υπό ορκωμοσία απόφοιτοι/ες συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου  Πατρών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την  έναρξη  της τελετής, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο. Μετά το πέρας της τελετής, επιστρέφουν υποχρεωτικά & ενυπογράφως την τήβεννο.

Στις τελετές θα συμμετάσχουν οι ορκιζόμενοι/-ες, συνοδευόμενοι, από πέντε (5) το πολύ  άτομα/ορκιζόμενο-η. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους  χώρους,  προκειμένου  να  αποφεύγεται  ο  συνωστισμός  μεταξύ  των  τελετών ορκωμοσίας.

Αναλυτικές οδηγίες ορκωμοσίας και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Το πρόγραμμα των τελετών ενδέχεται να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με ειδικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

—————————————-

Ανακοίνωση (σε αρχείο PDF)