ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ