Εξυπηρέτηση Φοιτητών και Κοινού

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00 – 13:00

 

Σχετικά με τη Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο Β’ κτίριο της Πανεπιστημιούπολης (1ο Όροφο).

Οι φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για τα ακόλουθα θέματα:

  • Παροχή πληροφοριών για εγγραφές στο Τμήμα, μεταγραφές φοιτητών, εγγραφές και κατάταξη πτυχιούχων και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη φοιτητική τους κατάσταση.
  • Παροχή πληροφοριών ανανεώσεις εγγραφών, επανεγγραφές, επιλογή μαθημάτων, έκδοση πιστοποιητικών σπουδών, παροχή υποτροφιών και δανείων, κλπ.
  • Κάθε ειδικό θέμα που τους αφορά.

 

Προσωπικό

Α. Προϊσταμένη Γραμματείας:

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας:

Συνήγορος του Φοιτητή

Αιτήσεις

Χρήσιμα

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Πανεπιστημιούπολη, Β’ κτίριο, 1ος Όροφος
26504 Ρίο, Αχαΐα

Τηλέφωνα:
Γραμματεία 2610962401, 2610962402

Γραμματεία email:physiosecr@upatras.gr