Εξυπηρέτηση Φοιτητών

Δευτέρα -Τετάρτη – Παρασκευή
από 11:00 έως 13:00

 

Σχετικά με τη Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο σε 3 χώρους:
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών,
  • Γραφείο Γραμματέα Τμήματος – Συνεδριάσεων,
  • Γραφείο Διοικητικού Προσωπικού  Τμήματος.

Οι φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για τα ακόλουθα θέματα:

  • Παροχή πληροφοριών για εγγραφές στο Τμήμα, μεταγραφές φοιτητών, εγγραφές και κατάταξη πτυχιούχων και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη φοιτητική τους κατάσταση.
  • Παροχή πληροφοριών ανανεώσεις εγγραφών, επανεγγραφές, επιλογή μαθημάτων, έκδοση πιστοποιητικών σπουδών, παροχή υποτροφιών και δανείων, κλπ.
  • Κάθε ειδικό θέμα που τους αφορά.

 

Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας:

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος:

 

Αιτήσεις

Χρήσιμα

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραμματείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Πανεπιστημίου Πατρών
Ψαρρών 6, Μυρτιά, Αίγιο, 25100

E-mail: physiosecr@upatras.gr
Τηλ: 26910 61150, 26910 62850