Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο Β’ κτίριο της Πανεπιστημιούπολης (1ο Όροφο) 
 
Kαθημερινά 10:00-13:00
 
        E-mail: physiosecr@upatras.gr
 

Οι φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για τα ακόλουθα θέματα:

  • Παροχή πληροφοριών για εγγραφές στο Τμήμα, μεταγραφές φοιτητών, εγγραφές και κατάταξη πτυχιούχων και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη φοιτητική τους κατάσταση.
  • Παροχή πληροφοριών ανανεώσεις εγγραφών, επανεγγραφές, επιλογή μαθημάτων, έκδοση πιστοποιητικών σπουδών, παροχή υποτροφιών και δανείων, κλπ.
  • Κάθε ειδικό θέμα που τους αφορά.
Λειτουργεί η Ηλεκτρονική Γραμματεία, όπου οι φοιτητές μπορούν ηλεκτρονικά να κάνουν χρήση υπηρεσιών (Ανανέωση εγγραφών, Δήλωση μαθημάτων, Αίτηση για πιστοποιητικά, κλπ.) μέσω της δικτυακής πύλης του Ψηφιακού Άλματος, στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr.
 

Για έκδοση νέου πιστοποιητικού, απαιτείται αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας progress. Η παραλαβή πραγματοποιείται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ως εξής:

  1. ηλεκτρονική προώθηση του πιστοποιητικού εφόσον αποστείλετε μήνυμα στο physiosecr@upatras.gr  (από το ακαδημαϊκό σας email).
  2. προσέρχεστε αυτοπροσώπως στην θυρίδα της Γραμματείας

https://my.upatras.gr/applications/

Η επικοινωνία με την Γραμματεία θα γίνεται με αποστολή mail, για προπτυχιακά θέματα στην διεύθυνση physiosecr@upatras.gr και για μεταπτυχιακά θέματα στην διεύθυνση msctherex@upatras.gr 

Οι φοιτητές του Τμήματος παρακαλούνται να χρησιμοποιούν ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ecexxxx@upnet.gr ή upxxxxxx@upnet.gr) για κάθε επικοινωνία με την Γραμματεία.

Αποστολή μηνύματος από μη ιδρυματικό λογαριασμό θα αγνοείται.

 
 
 
 
       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

       

     Γραμματέας Τμήματος

  • Πετρή Θωμαϊς, Αν. Προϊσταμένη, τηλ: +30-2610-962400 , e-mail: petri@upatras.gr

     Προπτυχιακά κ Διδακτορικά θέματα:  2610 962401 κ 2610962402

        E-mail: physiosecr@upatras.gr

      Ημέρες και ώρες: Kαθημερινά 10:00-13:00

      Μεταπτυχιακά θέματα: 2610 962403 

      Ημέρες και ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 15:00-17:00

            

      Διοικητικά Θέματα: 2610962404

 

Συνήγορος του Φοιτητή