Αγαπητοί φοιτητές,

σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εισέρχεστε στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr

θα βρείτε διαθέσιμες τις εξής αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1) Αίτηση αναγνώρισης Μαθημάτων
2) Αίτηση αναστολής φοίτησης προπτυχιακών φοιτητών
3) Αίτηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών προπτυχιακών φοιτητών
4) Αίτηση διαγραφής
5) Αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων
6) Αίτηση επανεξέτασης προακτέου βαθμού
7)Αίτηση Ορκωμοσίας προπτυχιακών Φοιτητών
8)Αίτηση συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1) Αίτηση αναστολής φοίτησης
2) Αίτηση διαγραφής
3) Αίτηση συμμετοχής στη τελετή απονομής Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
1) Αίτηση αναστολής φοίτησης υποψ. διδακτόρων
2) Αίτηση διαγραφής
3)Αίτηση ορκωμοσίας διδακτόρων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ
1) Αίτηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης Σπουδών
2) Αιτηση έναρξης πρακτικής άσκησης
3) Αίτηση ένταξης στο Παν/μιο Πατρών