Το αυριανό εργαστηριακό μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Κλειστό Γυμναστήριο με την παρακολούθηση της ημερίδας που διοργανώνει το τμήμα Φυσικοθεραπείας για την Παγκόσμια Ημέρα  Ατόμων με Αναπηρία. Η ημερίδα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και η παρουσία σας είναι υποχρεωτική, καθώς ισοδυναμεί με την παρουσία σας στο εργαστήριο. Ως εκ τούτου, όλοι οι φοιτητές των τμημάτων 3-5, ανεξαρτήτως γκρουπ στο οποίο ανήκουν, πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του γυμναστηρίου λίγο πριν τις 11:00, που ξεκινά το πρόγραμμά της.  Οι παρουσίες θα παρθούν κανονικά από τον Κο Τσέπη.

Αναφορικά με την ύλη του μαθήματος, θα ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο μαθήματα που απομένουν, της επόμενης εβδομάδας 16/12, και το τελευταίο 13/01/23. Το μάθημα στις 23/12 δε θα γίνει λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων.

Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί με τις απουσίες σας ώστε να κατοχυρώσετε το διακίωμα εξέτασης.

 

Η διδάσκουσα,

Ακριβή Μπακαράκη