ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΛΛΑ ΠΕΜΠΤΗ 10.3.2022 ΩΡΑ 14.00-17.00