Στα πλαίσια αξιολόγησης των αιτήσεων μετακίνησης για πρακτική μέσω Erasmus, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις των υποψηφίων τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, 2023 και ώρα 5μμ μέσω zoom. O συνδεσμος και οδηγίες σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος Erasmus στο eclass

Σας ευχαριστώ πολύ

Σοφία Λαμπροπούλου