Το μάθημα του Κλινικού Συλλογισμού και λήψης απόφασης δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο 3/3/2022. Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 10/3/2022 στις 8.30.

Από την εκπαιδευτική ομάδα