Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης παρατείνεται έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.