Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης παρατείνεται έως Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

Από την Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας