2511, 2020

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμες Αποκατάστασης

Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία. Η έναρξη των μαθημάτων

1210, 2020

Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας και εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεραπευτική Άσκηση

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Σας καλούμε να συνδεθείτε στο https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/tsepis/XW9NA98J την Τετάρτη στις 7.00 μμ, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από το πρόγραμμα, για μια δίωρη συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης για τα βασικά στοιχεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.