ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2023-2024, των φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών,  παρατείνεται από 19 Απριλίου έως 29 Απριλίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://progress.upatras.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων η  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ στο νέο εξάμηνο φοίτησης

Oι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν την δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://e-students.teiwest.gr/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οποιαδήποτε εγγραφή μαθήματος στο eclass δεν αντικαθιστά την δήλωση μαθήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις ΜΟΝΟ στη περίπτωση που έχουν δηλώσει τα μαθήματα ηλεκτρονικά στις καθορισμένες ημερομηνίες και σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Πέραν αυτών των ημερομηνιών καμία δήλωση μαθημάτων δεν θα γίνεται δεκτή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2023-2024, των φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών,  παρατείνεται από 19 Απριλίου έως 29 Απριλίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://progress.upatras.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων η  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ στο νέο εξάμηνο φοίτησης

Oι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιούν την δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://e-students.teiwest.gr/

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οποιαδήποτε εγγραφή μαθήματος στο eclass δεν αντικαθιστά την δήλωση μαθήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις ΜΟΝΟ στη περίπτωση που έχουν δηλώσει τα μαθήματα ηλεκτρονικά στις καθορισμένες ημερομηνίες και σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Πέραν αυτών των ημερομηνιών καμία δήλωση μαθημάτων δεν θα γίνεται δεκτή.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων επικοινωνείτε με το itpdesk@upatras.gr

àΓια τυχόν πρόβλημα με μαθήματα που εμφανίζονται στη δήλωση επικοινωνείτε με τη Γραμματεία physiosecr@upatras.gr από τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, εξάμηνο με αναλυτική αναφορά στο πρόβλημα), πριν την λήξη της προθεσμίας.

Για την ενημέρωση σας να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του τμήματος Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πατρών (physio.upatras.gr)

Μπορείτε να συμβουλευτείτε από τον οδηγό σπουδών τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων Οδηγός-Σπουδών-Ακ-Ετους-2023-24-εκδ.-19.10.23.pdf (upatras.gr)

Εκ της Γραμματείας