Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να επιλέξουν τα μαθήματα επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου 2023-24:

  • Πληροφορική της Υγείας,
  • Ευφυή Συστήματα Λήψης Απόφασης στις Επιστήμες Υγείας, και
  • Διεπιστημονική Ομάδα Υγείας

καλό θα ήταν να εγγραφούν στο eclass του κάθε μαθήματος, ώστε να οργανωθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα υλοποιηθεί με ομάδες εργασίας και με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας εκπαίδευσης, εικονικών κόσμων/πραγματικότητας, ομαδικών εργασιών, κλπ.

Ο υπεύθυνος των μαθημάτων

Κ. Κουτσογιάννης