2206, 2022

Κατάταξη αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην υπ΄αρ. 10η/11-5-2022 Τακτική Συνεδρίαση της Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας αφού εξέτασε εντός ημερησίας το θέμα: «Συζήτηση επί της υπ αριθ. 46935/Ζ1/21-04-2022 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ, καθώς

1606, 2022

Ανακοίνωση προς τους απόφοιτους

Σε συνέχεια της προσπάθειας του Ιδρύματος για την εγγραφή των αποφοίτων του στο Δίκτυο Αποφοίτων: https://alumni.upatras.gr/, σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή μπορεί να γίνει ως εξής: Είτε ο ίδιος ο απόφοιτος εγγράφεται ηλεκτρονικά  https://alumni.upatras.gr/register/ Είτε

1406, 2022

Yποχρεωτική χρήση μάσκας στις εξετάσεις

Προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/31-5-2022) ΚΥΑ όπως ισχύει με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από