903, 2023

Ανακοίνωση Συμβούλων Σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών Α Έτους: Τραχάνη Ευτυχία (Α) – Φουσέκης Κων/νος (Β) Β Έτους: Τσεκούρα Μαρία(Γ) – Ξεργιά Σοφία (Δ) Γ Έτους: Μπιλλη Ευδοκία (Ε) – Μπανιά Θεοφανή (ΣΤ) Δ Έτους: Λαμπροπουλου Σοφία (Ζ) - Ματζάρογλου