Παιδιά καλή αρχή στο νέο εξάμηνο. Παρακαλώ κάνετε όλοι εγγραφή στο eclass και δείτε ανακοινώσεις μου εκεί.
Με το καλό θα σας δω την επόμενη Τετάρτη. Θα βγουν επιμέρους ανακοινώσεις στο eclass και για τους φοιτητές πρώην ΤΕΙ που χρωστάνε ακόμα το εργαστήριο.

Σοφία Λαμπροπούλου
Υπεύθυνη μαθήματος