Παρακαλούμε όσοι/σες θέλετε να παρακολουθήσετε το μάθημα να ολοκληρώστε την εγγραφή σας στο eclass του μαθήματος μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 23/03/2022.