Παρακαλούνται οι φοιτητές προηγούμενων ετών που χρωστούν το μάθημα του Δ- εξαμήνου “ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΘ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – Εργαστήριο” εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση της εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της γραμματείας, να στείλουν μήνυμα στην κ. Τσαρμπού στο ctsarbou@gmail.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να στείλουν το μήνυμα ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ECLASS. Όσοι είναι γραμμένοι και παίρνουν ενημερώσεις δεν χρειάζεται να το πράξουν.