Πρόσβαση

Η πρόσβαση προς το ΡΙΟ μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Οδικώς
    • μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου και
    • μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου.
  • ΚΤΕΛ
    • Καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια από τη Πάτρα και από την Αθήνα.

Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Πανεπιστημιούπολη
Β’ κτίριο, 1ος Όροφος
26504 Ρίο, Αχαΐα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

physiosecr@upatras.gr

Τηλέφωνα:

2610962401, 2610962402, 2610962404
261962403 (Υποστήριξη ΠΜΣ του Τμήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 15:00-17:00)

Φοιτητική Ταυτότητα-Πάσο

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Eπιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη μία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τα σχετικά με τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας