Πρόεδρος
Ηλίας Τσέπης, Καθηγητής

Αντιπρόεδρος
Ευδοκία Μπίλλη, Καθηγήτρια

Γραμματέας
Θωμαΐς Πετρή, Γραμματέας Τμήματος – Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας