Πρόεδρος
Ευδοκία Μπίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φουσέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματέας
Θωμαΐς Πετρή, Γραμματέας Τμήματος – Προισταμενη Γραμματείας