Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την «Θεραπευτική Άσκηση». Η Θεραπευτική Άσκηση αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση στην Φυσικοθεραπεία και γενικότερα στις Επιστήμες Υγείας με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής άσκησης.
  2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.
  3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της διεπιστημονικότητας στον τομέα της Αποκατάστασης με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση της υγείας του ατόμου.
  4. Η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης.

Απώτερος σκοπός, η επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

Η οργάνωση και η ανάπτυξη ΠΜΣ στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας και ιδιαίτερα στο επιστημονικό πεδίο της Θεραπευτικής Άσκησης βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες Επιστήμες Αποκατάστασης της Υγείας και την κοινωνία, είναι δε ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη καθώς και για την βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας μας.

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Θεραπευτική Άσκηση» [Master of Science (MSc) in «Therapeutic Exercise»].

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ύψους 2.700 €, 900 € ανά εξάμηνο και άτομο.

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΦΕΚ)

ΦΕΚ
ΦΕΚ
Leaflet Promo - Info

Έντυπα

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2023.pdf

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. 2022 ΠΜΣ (19.12.22).pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. 2022 ΠΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χ.Ε. 2022 ΠΜΣ

ΠΜΣ μαθηματα χειμ εξ. 2022-2023 (2).pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2022_ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2022_ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.pdf (ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.pdf

Συνεντεύξεις ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση.pdf

Προκήρυξη ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση 2022-2023.pdf

 Ανακοίνωση για Δήλωση Μαθημάτων (10/04/22-10/05/22)

Αναλυτικό πρόγραμμα διαζώσης μαθημάτων ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση.pdf

ΠΜΣ πρόγραμμα εαρινού εξαμ 2021-2022.pdf

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση.pdf

Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης_Ακαδ. έτος 2021-22.doc

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Γραμματείας: Σαμαρτζή Άρτεμις
Τηλ: 2610 962403
Ημέρες και ώρες: Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 15:00-17:00
E-mail: msctherex@upatras.gr