Τσέπης Ηλίας

Αγαπητοί επισκέπτες της ιστοσελίδας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών  ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 4610/07-08-2019/τ. Α’) κατόπιν κατάργησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί ένα εκ των πέντε ομοειδών τμημάτων της ανώτατης δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που είναι τετραετούς φοίτησης, παρέχοντας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Φυσικοθεραπεία.

Ως τμήμα, το 2023 έκλεισε 20 χρόνια ζωής. Όμως, δύο πρόσφατα κομβικά γεγονότα έχουν αναβαθμίσει καθοριστικά την εφεξής προοπτική του, με τα πρώτα αποτελέσματα να έχουν ήδη καταγραφεί. Πρώτον, η ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με όλα τα δικαιώματα, τις προοπτικές και την υποστήριξη που παρέχει λόγω κύρους, μεγέθους και τεχνογνωσίας το εν λόγω ίδρυμα. Δεύτερον, η μεταφορά του το 2022 στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο Πατρών η οποία βελτίωσε σημαντικά την ακαδημαϊκή, ερευνητική και διοικητική του δυναμική, μέσω της λειτουργίας του εντός του Ακαδημαϊκού οικοσυστήματος, σε σημαντικά αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Ως αυτοδύναμο Τμήμα, οργανώνει όλους τους κύκλους σπουδών (Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές) και επιδιώκει διαρκώς την ανάπτυξη, με εξωστρέφεια και διεπιστημονικές συνεργασίες.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, λειτουργεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με τις απαιτήσεις των επίσημων φυσικοθεραπευτικών συλλόγων όλων των ανεπτυγμένων χωρών εντός και εκτός Ευρώπης, προσφέροντας ποιοτική και εκσυγχρονισμένη θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση στην Φυσικοθεραπεία. Το πρόγραμμα αυτό, είναι προϊόν μακροχρόνιων διεργασιών και η αξία του επισφραγίστηκε με την πρόσφατη Πιστοποίησή του από την αρμόδια αρχή (ΕΘΑΑΕ) με άριστη επίδοση και στις δώδεκα κατηγορίες που αξιολογήθηκαν.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα διοργανώνει το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με εξειδίκευση στην «Θεραπευτική Άσκηση» (MSc in Therapeutic Exercise), ενώ είναι ο ένας εκ των τριών εταίρων στο Διατμηματικό ΠΜΣ στις «Επιστήμες Αποκατάστασης» (MSc in Rehabilitation Sciences). Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν την αναγκαιότητα της υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών στο πρωτοποριακό πεδίο της Θεραπευτικής Άσκησης αλλά και στις Επιστήμες Αποκατάστασης, με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, σε συνδυασμό με μία διεπιστημονική ασθενο-κεντρική προσέγγιση που απαιτείται στην σύγχρονη κοινωνία.

Από το 2020, λειτουργεί και το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, το οποίο κάθε χρόνο εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και ήδη έχει αρχίσει να αποφέρει καρπούς με σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη παραγωγή υψηλής ποιότητας, σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της Φυσικοθεραπείας, καθώς και στην κατάρτιση υψηλής στάθμης επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και στη μελλοντική στελέχωση των Πανεπιστημίων με συναδέλφους υψηλού κύρους και δυναμικής.

Επίσης, το Τμήμα είναι ενεργό και ως προς την παροχή Πανεπιστημιακού επιπέδου δια-βίου εκπαίδευσης σε Φυσικοθεραπευτές, πάνω σε κλινικές ειδικεύσεις αιχμής, με 4 προγράμματα (ΚΕΔΙΒΙΜ). Μέσω αυτών δίδεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξελίξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε τομείς όπως α) η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση δυσλειτουργιών του πυελικού εδάφους, β) οι τεχνικές και μέθοδοι αθλητικής περίδεσης, γ) οι τεχνικές μαλακών μορίων με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (Εrgon ΙASTM Technique), δ) η αξιολόγηση, πρόληψη και αποκατάσταση οστεοπόρωσης-σαρκοπενίας.

Το Τμήμα, στελεχώνεται από 11 καθηγητές μέλη ΔΕΠ (υπό προκήρυξη άλλες 2 θέσεις) που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ένα μέλος ΕΔΙΠ, καθώς και επιστημονικούς συνεργάτες εγνωσμένης αξίας, έχοντας ταυτόχρονα συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαθέτει επίσης εξοπλισμένα κλινικά και ερευνητικά εργαστήρια που παρέχονται για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και σας ενθαρρύνουμε να επανέρχεστε τακτικά για να ενημερώνεστε για την λειτουργία του Τμήματος και για τα προγράμματά του, τις συλλογικές δράσεις, αλλά και τις επιμέρους δραστηριότητες των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ηλίας Τσέπης
Καθηγητής Φυσικοθεραπείας