Δρ. Φουσέκης Κωνσταντίνος

Αγαπητοί επισκέπτες και σπουδαστές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα το Αίγιο) της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών  ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 4610/07-08-2019/τ. Α’) κατόπιν κατάργησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί ένα εκ των πέντε ομοειδών τμημάτων της ανώτατης δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που είναι τετραετούς φοίτησης, παρέχοντας προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Φυσικοθεραπεία.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, λειτουργεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με τις απαιτήσεις των επίσημων φυσικοθεραπευτικών συλλόγων όλων των ανεπτυγμένων χωρών εντός και εκτός Ευρώπης, προσφέροντας ποιοτική και εκσυγχρονισμένη θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση στην Φυσικοθεραπεία.

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με εξειδίκευση στην «Θεραπευτική Άσκηση» (MSc in Therapeutic Exercise) διάρκειας 1,5 έτους, το οποίο ξεκινάει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχει σχεδιαστεί για να καλύψει την αναγκαιότητα της υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών στο πρωτοποριακό πεδίο της Θεραπευτικής Άσκησης, με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, σε συνδυασμό με μία διεπιστημονική ασθενο-κεντρική προσέγγιση που απαιτείται στην σύγχρονη κοινωνία.

Παρέχεται και η δυνατότητα σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος, οι οποίες αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της Φυσικοθεραπείας, καθώς και στην κατάρτιση υψηλής στάθμης επιστημόνων, ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας.

Το Τμήμα, στελεχώνεται από 9 καθηγητές μέλη ΔΕΠ που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, ένα μέλος ΕΔΙΠ, επιστημονικούς συνεργάτες και πανεπιστημιακούς υποτρόφους, έχοντας ταυτόχρονα συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαθέτει επίσης εξοπλισμένα κλινικά εργαστήρια που παρέχονται για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και σας ενθαρρύνουμε να τη διερευνήσετε ώστε να ενημερωθείτε και να μάθετε περισσότερα σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος, τις δράσεις του καθώς και τις δραστηριότητες των μελών του.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Φουσέκης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικοθεραπείας