2505, 2020

Προκηρύξεις Θέσεων ΔΕΠ

(4221) Αριθμ. 199/5711 : Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ». (4221)

705, 2020

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Νανοϊατρική” ΕΚΠΑ

Αξιότιμοι καθηγητές και καθηγήτριες, Η Ιατρική Σχολή και το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ λειτουργούν για τρίτη χρονιά ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Νανοϊατρική". Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής,

3004, 2020

Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ι ∆ Ρ Υ Μ Α   Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ    Φ Α Ν Ο Υ Ρ Α Κ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Το ΔΣ του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκηρύσσει, σύμφωνα  με τα άρθρα 2 παρ.α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013)  σε συνδυασμό με

2704, 2020

Προκήρυξη ΠΜΣ “Αποκατάσταση Βλαβών Ν.Μ. Διαχείριση του Πόνου Σπουνδυλικής Προέλευσης”

Επισυναπτόμενα το έντυπο της Προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου σπονδυλικής προέλευσης", της Iατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το οποίο

1504, 2020

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης