2404, 2024

ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2024-2025

Για το νέο κύκλο σπουδών 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας: 01 Ιουλίου-31 Ιουλίου 2024. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν 27-28 Αυγούστου 2024. Σύντομα θα ανακοινωθεί η πρόσκληση και  πλήρες

1803, 2024

Πρόσκληση συμμετοχής σε φυσικοθεραπευτική μελέτη (για γυναίκες μετά από εγκυμοσύνη)

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής και Πανεπιστημιακής κοινότητας, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα δωρεάν πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης που προσφέρει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό την προώθηση της γυναικείας υγείας και την αποκατάσταση

2112, 2022

Πρόγραμμα Αριστείας για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για το Πανεπιστήμιο “McGill”

Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αριστείας για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για το Πανεπιστήμιο "McGill" στο Μόντρεαλ του Κα 154578_2022.pdf

2811, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

υπ ́αριθμ.142274 /Ζ1/16-11-2022 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, από τα έσοδα των κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται