Όποιοι φοιτητές χρωστούν και θέλουν να δηλώσουν το μάθημα ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ για τοτρέχον εξάμηνο παρακαλώ να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος, εκ νέου ακόμη και είχαν εγγραφεί ξανά στο παρελθόν.

Ο κωδικός του μαθήματος για την εγγραφή είναι PTH_W05.

Για την συνέχεια του μαθήματος θα λάβετε εκ νέου ανακοίνωση μέσω του eclass του μαθήματος.