Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Επιστ. Εκδηλώσεις

Home/Ανακοινώσεις/Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Επιστ. Εκδηλώσεις

34ο Διεθνές Συνεδρίο: “Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Σεξουαλική αγωγή”

2021-12-02T13:55:47+00:00
34ο Διεθνές Συνεδρίο: “Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Σεξουαλική αγωγή”2021-12-02T13:55:47+00:00