Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Επιστ. Εκδηλώσεις

34ο Διεθνές Συνεδρίο: “Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Σεξουαλική αγωγή”

2021-12-02T13:55:47+02:00
34ο Διεθνές Συνεδρίο: “Αγωγή Υγείας, Ειδική Αγωγή, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική θεραπεία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Σεξουαλική αγωγή”2021-12-02T13:55:47+02:00

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παν. Θεσσαλίας- «Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις» Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

2020-08-27T09:59:08+03:00
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παν. Θεσσαλίας- «Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις» Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα2020-08-27T09:59:08+03:00
Go to Top