Ανακοινώσεις

Home/Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2023

2023-03-14T07:18:15+00:00
Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 20232023-03-14T07:18:15+00:00