ΣΦίΚΑ 05_020223-ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.pdf