Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Καθηγητής
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο: ΦΘ-2, 1ος ορ., Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, 26504 Ρίο, Αχαϊα
Τηλ: 2610 962413
E-mail: tsepis@upatras.gr

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Lw4uAxUAAAAJ&hl=el
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8084198300

Ώρες Επικοινωνίας – Διαθεσιμότητα (εξάμηνο Δ, φοιτητές επί πτυχίο):
Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου (pdf)