Ευγενική υπενθύμιση Γραμματείας: Προθεσμία για εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο έως 15 Σεπτεμβρίου των δικαιούχων σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΕΝΤΑΞΗ-ΣΤΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΠΑΤΡΩΝ-ΓΙΑ-ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ-ΠΤΥΧΙΟΥ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΝΤΑΞΗ-ΣΤΟ-ΠΑΠΑ1.docx

για την υποβολή της αίτησης παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες (στο παρακάτω)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-KAI-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΚΑΙ-ΚΟΙΝΟΥ.pdf

Προσοχή για την ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας απαιτείται κατάθεση της Πτυχιακής Εργασίας στο σύστημα της Βιβλιοθήκης ΝΗΜΕΡΤΗΣ και να κατατεθεί στη Γραμματεία στο physiosecr@upatras.gr το αποδεικτικό κατάθεσης.

———

Πρόγραμμα Σπουδών

Αίτηση Ένταξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (για φοιτητές των Πρώην ΤΕΙ)