Γενικά Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση φοιτητών 3ου έτους για τα μαθήματα ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

2022-09-29T05:33:38+00:00
Ανακοίνωση φοιτητών 3ου έτους για τα μαθήματα ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ2022-09-29T05:33:38+00:00