Ενημέρωση για Αιτήσεις Φοιτητών μέσω

https://eservice.upatras.gr

Για συμμετοχή στην Ορκωμοσία ΠΠΣ

Ενημερώνουμε για την δυνατότητα των φοιτητών να αιτηθούν:

  1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών
    με σημείωση από τις Γραμματείες στις παρατηρήσεις ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και εκκρεμεί η ημερομηνία ανακήρυξης αποφοίτων σύμφωνα με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος
  2. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
    η οποία δίνεται μετά την κοινή ημερομηνία ανακήρυξης αποφοίτων από το Τμήμα η οποία ορίζεται ως η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των βαθμολογιών από τους διδάσκοντες και
  3. Συμμετοχή στην ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών
    η οποία δηλώνεται μετά την ανακοίνωση ημερομηνιών από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων του Παν/μίου  Πατρών και είναι υποχρεωτική η παρουσία στη τελετή (Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ενημερώνει το Τμήμα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας και δεν θα ορκίζονται)

Κατά την υποβολή της αίτησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πίνακας δικαιολογητικών