ΠΜΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

 

ΜΤΕ-101-Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας_Προγρ. μαθημάτων 2021-22

ΜΤΕ-102-Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της Θεραπευτικής Άσκησης_Πρόγρ. Μαθήματος 2021-22

ΜΤΕ-103-Σχεδιασμός Θεραπευτικής Άσκησης_Πρόγρ. μαθημάτων 2021-22

ΜΤΕ-104-Θεραπευτική Άσκηση-Χειροθεραπεία ΣΣ_Πρόγρ. μαθημάτων 2021-22