Πρόεδρος
Ευδοκία Μπίλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φουσέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραμματέας
Θωμαΐς Πετρή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη