Μέλος ΕΔΙΠ
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο: Ισόγειο, Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962409
E-mail: gpetrop@upatras.gr

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών- Διαθεσιμότητα (εξάμηνο Η, Πρόεδρος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης):
Τρίτη 11:00-12:00, Τετάρτη 11:00-12:00, Πέμπτη 13:00-14:00 (συνάντηση κατόπιν ραντεβού μέσω email)