Διευθυντής ΠΜΣ “Θεραπευτική Άσκηση”
Καθηγητής
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο: –, Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962411
E-mail: kfousekis@upatras.gr

Google scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=kfousekis&btnG=
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36561377100

Μαθήματα:

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών- Διαθεσιμότητα (εξάμηνο Γ, Ζ):
Τρίτη 08:30-10.30, Τετάρτη 10.00-12.00, Παρασκευή 08:30-10.30