Αντιπρόεδρος Τμήματος
Καθηγήτρια

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο: –., Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, 26504 Ρίο, Αχαϊα
Τηλ: 2610 962406
E-mail: billis@upatras.gr

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=xrY-kd8AAAAJ&hl=el
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55903988800

Ώρες Επικοινωνίας – Διαθεσιμότητα (εξάμηνο Ε, υπεύθυνη κλινικών, σύμβουλος πρωτοετών):
Πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου (pdf)