Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνη πτυχιακών εργασιών
Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής

Γραφείο: ΦΘ-16, 1ος ορ., Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962407
E-mail: fbania@upatras.gr

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AguP8agAAAAJ&hl=el
Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37080112600

Ώρες Επικοινωνίας – Διαθεσιμότητα : Τετάρτη 10.00-11.00, Πέμπτη 12.00-13.00 και Παρασκευή (κατόπιν συνεννόησης μέσω email) 12:00-13:00
Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου (pdf)