Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνη πτυχιακών εργασιών
Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής

Γραφείο: ΦΘ-16, 1ος ορ., Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962407
E-mail: fbania@upatras.gr

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AguP8agAAAAJ&hl=el
Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37080112600

Ώρες Επικοινωνίας – Διαθεσιμότητα : Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου (pdf)

(διαθεσιμότητα για φοιτητές, σε ώρες και ημέρες που αναφέρονται στο Πρόγραμμα)