Το Τμήμα μας συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Εξ’ αποστάσεως Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων (GVND-2021) με παρουσίαση πόστερ του Μεταπτυχιακού μας φοιτητή Αλούπη Κωνσταντίνου με τίτλο:

The Effectiveness of the Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) – BIG program in Balance and Gait of Patients with Multiple Sclerosis compared to Patients with Parkinson Disease
Konstantinos Aloupis1*, Sofia Lampropoulou1

1University of Patras, School of Health Rehabilitation Sciences, Department of Physiotherapy, Greece