ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΚΤ 2021