ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί ο πίνακας (στο E-Class και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας) με τους φορείς Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών Φυσικοθεραπείας για τον μήνα Ιούνιο 2020.

Οι φοιτητές-τριες που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ έχουν ήδη ενημερωθεί για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και δεν τους αφορά η Παρούσα ανακοίνωση

Οι φοιτητές-ριες των οποίων τα ΑΜ περιλαμβάνονται στον Πίνακα για να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς θα πρέπει ΑΜΕΣΑ (εντός των επόμενων 3 ημερών) να:

 

Α) συμπληρώσουν πάλι την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

(αρχείο που είναι αναρτημένο στο e-class με τίτλο –ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) στο οποίο θα συμπληρώσετε αναλυτικά τα στοιχεία του φορέα απασχόλησης (Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο ΜΟΝΟ σε περίπτωση που οι φοιτητές έχουν αλλάξει την αρχική δήλωση προτίμησης τους).

(προσοχή !! η διεύθυνση επικοινωνίας θα πρέπει να είναι αυτή που επιθυμούν οι φοιτητές για Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας)

 

Β) τυπώσουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

(αρχείο που είναι αναρτημένο στο e-class με τίτλο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑ να σας το συμπληρώσει – υπογράψει ο φορέας απασχόλησης . ΠΡΟΣΟΧΗ να μπει και η στρογγυλή σφραγίδα του δημόσιου φορέα είτε η σφραγίδα της επιχείρησης αν πρόκειται για ιδιωτικό.

και

Γ) να τυπώσουν σε 3 αντίτυπα το έντυπο Σύμβασης Εργασίας σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (ΟΑΕΔ) που τους αντιστοιχεί (Για ιδιώτες επιλέξτε την σύμβαση με τίτλο ¨ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.doc¨, για δημόσιους φορείς επιλέξτε την σύμβαση με τίτλο ¨ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- TMHMA ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.doc¨ για να τα υπογράψουν ο φοιτητής και ο υπεύθυνος από τον φορέα απασχόλησης (και με σφραγίδες) και να τα αποστείλουν (μαζί με τα παραπάνω έγγραφα) στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας –Πανεπιστήμιο Πατρών υπόψη κ.Πετροπούλου Γιαννίτσας)

 

Το διάστημα της σύμβασης που θα συμπληρώσετε θα είναι 01/06/2020 – 30/11/2020

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές-τριες που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να αρχίσουν την Πρακτική τους άσκηση την 1η Ιουνίου (αδυναμία μετακίνησης από εξωτερικό π.χ Κύπρο και εντός Ελλάδας, αναστολή λειτουργίας φορέα απασχόλησης) έχουν περιθώριο ένα μήνα ώστε είτε να βρουν άλλον φορέα απασχόλησης είτε να αρχίσουν κανονικά στον φορέα απασχόλησης που έχουν επιλέξει από 1η Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το δηλώσουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ώστε να συνταθεί νέο πρακτικό.

 

 

 Εκ μέρους της Επιτροπής Άσκησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικοθεραπείας