Η 4η online Θεωρία μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/4/2020 και ώρα 12.00-14.00  Για να συνδεθείτε την ώρα μαθήματος ακολουθειστε το σύνδεσμο

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fbania/HR99MBNE

Βοηθητικές οδηγίες σύνδεσης παρέχονται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eclass) (θα σταλεί και σε μήνυμα σε όλους σας), ενώ στο μάθημα θα δοθεί και η ευκαιρία συζήτησης σχετικά με το πλάνο των εξ’ αποστάσεων μαθημάτων, καθώς και επίλυσης προβλημάτων ή αποριών που πιθανόν θα έχετε.

Οι καθηγήτριες

Μπανιά Θ.
Φαράντου Χ.