Για να συνδεθείτε την ώρα μαθήματος ακολουθείστε το σύνδεσμο

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fbania/01OWT4SZ

Βοηθητικές οδηγίες σύνδεσης παρέχονται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eclass), ενώ στο μάθημα θα δοθεί και η ευκαιρία συζήτησης σχετικά με το πλάνο των εξ’ αποστάσεων μαθημάτων, καθώς και επίλυσης προβλημάτων ή αποριών που πιθανόν θα έχετε.

Η καθηγήτρια

Μπανιά Θ.