Σας ενημερώνουμε ότι την υπ΄αριθμ. 4/2-3-202 Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας εγκρίθηκε η ένταξη των κάτωθι φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021-22, για εξομοίωση του πτυχίου τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

1    2222
2    2269
3    2283
4    2298
5    2299
6    2303
7    2327
8    2335
9    2337
10    2338
11    2339
12    2349
13    2355
14    2357
15    2362
16    2365
17    2371
18    2372
19    2373
20    2386
21    2388
22    2412
23    2421
24    2426
25    2427
26    2435
27    2436
28    2439
29    2439
30    2441
31    2442
32    2444
33    2445
34    2446
35    2447
36    2450
37    2452
38    2464
39    2466
40    2468
41    2471
42    2472
43    2474
44    2479
45    2480
46    2485
47    2486
48    2487
49    2488
50    2489
51    2496
52    2497
53    2499
54    2501
55    2502
56    2503
57    2504
58    2511
59    2515
60    2518
61    2519
62    2520
63    2521
64    2535
65    2559
66    2561
67    2567
68    2578
69    2581
70    2583