ΠΡΟΣΟΧΗ!  Για την εξεταστική Ιουνίου 2021 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΕ υπάρχει μιά διπλοεγγραφή του μαθήματος “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ” του Ε εξαμήνου.

Η ημερομηνία εξέτασης είναι Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 10.00-12.00

και ΟΧΙ 1 Ιουλίου 2020 ώρα 11.00-13.00

Η υπεύθυνη του μαθήματος
Πετροπούλου Γιαννίτσα