Ανακοίνωση για μαθήματα Λειτουργική Αποκατάσταση Κινητικών Δυσλειτουργιών, Εμβιμομηχανική-Παθομηχανική-Παθοκινησιολογία και Κλινικό Συλλογισμό & Λήψη απόφασης στην Φυσικοθεραπεία (για φοιτητές φοιτήτριες που δεν έχουν εγγραφεί στο eclass του Πανεπιστημίου Πατρών)

Παρακαλώ όπως εγγραφείτε στο eclass του Πανεπιστημίου Πατρών για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων σας. Ο κωδικός είναι ο κωδικός που βρίσκεται δίπλα στο Όνομα του κάθε μαθήματος μέσα σε παρένθεση. Στο κάθε μάθημα έχει βγει σχετική ανακοίνωση για την διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Καλή συνέχεια,
Σοφία Α. Ξεργιά