Παρακάτω θα  βρείτε πώς θα αξιολογηθείτε στο μάθημα

 

Θα αξιολογηθείτε ως εξής για εργαστήριο+κλινική:

Α. 2 γραπτές εργασίες + συμμετοχή στο online εργαστήριο   (25% βαθμού)
Β.  3η εργασία (παράδοση ως 30 Ιουνίου)                                   (35% βαθμού)
Γ. Προφορική εξέταση ανά 2 άτομα Online                                (40% βαθμού)

 

Θα αξιολογηθείτε ως εξής για Θεωρία:

Α. Γραπτό Quiz (online)                                                            (50% βαθμού)
Β. 3η γραπτή θεωρία (παράδοση ως 30 Ιουνίου)                 (50% βαθμού)

 

*Οπως βλέπετε η 3η εργασία θα μετρήσει και για το βαθμό (κλινικής+εργαστηρίου) και για τον βαθμό θεωρίας

 

Όσοι τώρα χρωστάτε μόνο θεωρία θα κάνετε:

Α. Γραπτό Quiz (online)                                                            (50% βαθμού)
Β. 3η γραπτή θεωρία (παράδοση ως 30 Ιουνίου)                 (50% βαθμού)

 

Όσοι χρωστάτε μόνο το εργαστήριο+κλινική θα κάνετε:

Α. 2 γραπτές εργασίες + συμμετοχή στο online εργαστήριο    (25% βαθμού)
Β.  3η εργασία (παράδοση ως 30 Ιουνίου)                                    (35% βαθμού)
Γ. Προφορική εξέταση ανά 2 άτομα Online                                 (40% βαθμού)

 

Η Υπεύθυνη μαθήματος

Μπανιά Θ.